Workshop Zkušenosti s online výukou a zkoušením studentů na Ústavu informatiky

  • hlavní
  • 25.11.2021
Zveme Vás na první workshop ze série akcí Ústavu informatiky, který se týká zkušeností s online výukou a zkoušením. Jakým způsobem jsme se na ústavu vypořádali s distanční formou výuky a zejména online zkoušením? Poslední dva roky nám ukázaly, že je potřeba být neustále ve střehu a připravit se na možné i nemožné. Naše zkušenosti rádi shrneme, probereme, a poučíme se také z těch Vašich. Součástí workshopu je také řízená diskuse.

Lektorka: RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.

Místo: Workshop probíhá hybridně. Lze se jej účastnit prezenčně v zasedací místnosti ÚI (Bezručovo náměstí 13, Opava) nebo online v MS Teams odkaz je přiložen níže)

Čas: 25. 11. 2021 od 9:00 do cca 11:00

Při prezenční účasti je zapotřebí dodržovat veškerá platní epidemiologická opatření. V případě zhoršení podmínek se workshop bude konat online.

Workshop je podpořen z projektu C13-2021 Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení.

Odkaz na online schůzku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJkMjMxOGQtNDNiNi00YTYyLTgxOWQtYzNiNGE0OGQzNzVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6363da9-944b-4aae-abf8-3478e529ad2f%22%2c%22Oid%22%3a%221b7c0f14-27e5-4213-bab8-af687367dec7%22%7d

Další události

Všechny události