Vladimír Kovařík: Vesica piscis / Brána života

  • hlavní
  • 08.11.2021
Výstava velkoformátové serigrafie na ručních papírech z pozůstalosti výtvarníka Vladislava Vaculky, které zpracovávají autorovo obsesivní téma – kruh. Pracuje s ním nejen ve dvojrozměrných dílech, ale má za sebou mnoho výstav kruhových objektů (Drážďany, Lipsko, Zlín, Cered, Wroclaw aj.) Docent Vladimír Kovařík je vedoucím ateliéru produktového designu na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.


Galerie Hauerova 4

Vernisáž se uskuteční 8. listopadu 2021 v 17:30.


Další události

Všechny události