Radovan Kodera: "...do očí"

  • hlavní
  • 21.10.2021
Výstava "...do očí" fotografa Radovana Kodery. Výstavu pořádají Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě a Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě a potrvá od 21. 10. do 8. 12. 2021. Jedná se o soubor fotografických portrétů pořizovaných velkoformátovou kamerou s využitím anti-Scheimpflugova principu.


Oči jsou nejen smyslovým orgánem, ale i prostředkem neverbální komunikace. Očima se můžeme tázat, vyjádřit souhlas, vzdor, radost, smutek i vztek. Zároveň jsou oči výrazným vizuálním charakteristickým rysem člověka. Pohled z očí do očí může být prvním vzájemně vyslaným signálem a obvykle napoví, jak bude probíhat další komunikace.

Další události

Všechny události