Mezinárodní setkání členů česko-polské asociace příhraničních univerzit a zástupců spolupracujících organizací

  • hlavní
  • 18.10.2021
Setkání se uskuteční v rámci projektu Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.

Další události

Všechny události