Filip Krajník: Sonnet-Mania in Shakespeare’s England: Traditions, Conventions and Cliches of Renaissance English Sonnets

  • hlavní
  • 26.10.2021
Přednáška pojedná o vývoji anglického sonetu jako svébytného poetického útvaru během 16. století. Zaměří se na ustálení žánrových konvencí; na ukázkách z díla Williama Shakespeara a jeho současníků demonstruje, jak jednotliví autoři promítli své individuální chápání těchto konvencí do svých děl. Přednáška se uskuteční v místnosti M8.

Další události

Všechny události