Přednáška: Neolitické sídliště s rondelem v Litomyšli – Nedošíně

  • hlavní
  • 13.10.2021
Na začátku srpna letošního roku proběhl v Litomyšli – Nedošíně archeologický výzkum Regionálního muzea v Litomyšli a Ústavu archeologie FPF Slezské univerzity v Opavě, který přinesl mimořádná zjištění. Vedoucí Ústavu archeologie FPF doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc. veřejnost seznámí s výsledky výzkumu, pohovoří o funkci rondelu i významu této lokality v rámci širších souvislostí.


Přednáška se uskuteční v hlavní budově Regionálního muzea v Litomyšli. Více informací naleznete zde.

Další události

Všechny události