Herectví v animační praxi – II. Herecké vyjadřovací prostředky ve světě animátora

  • hlavní
  • 19.04.2021
Druhý workshop s MgA. Natálií Janyškovou, absolventkou bakalářského oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo. V prostředí hotelových animátorů se pohybuje na různých pozicích od roku 2015 a je také např. Stálou hostující herečkou v divadlo Stará aréna v Ostravě.