Studentská vědecká konference

  • hlavní
  • 10.03.2020
Vítáme referáty v rozsahu 10 až 15 minut od studentů všech oborů studovaných na ÚBK. Konzultujte svou účast s vedoucím své bakalářské/diplomové práce či s jiným pedagogem a přihlaste se na e-mail oskar.mainx@fpf.slu.cz do 8. března 2020. Akci pořádá Ústav bohemistiky a knihovnictví. Masarykova třída 37, místnost bude upřesněna.

Další události

Všechny události