Německé filmy na Slezské univerzitě v Opavě: "Bornholmer Straße"

  • hlavní
  • 04.03.2020
Celovečerní film ukazuje dramatické hodiny večer 9. listopadu 1989 na hraničním přechodu v Berlíně „Bornholmer Straße“: spontánní rozhodnutí menšího počtu lidí zabránilo masakru a místo toho vedlo k otevření zdi. Akci pořádá Ústav cizích jazyků - oddělení germanistiky. Masarykova 37, posluchárna M7, 18.00 hod.

Další události

Všechny události