Den otevřených dveří Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

  • hlavní
  • 07.03.2020
Program bude probíhat od 10:00 do 15:00 hodin. Na Masarykově třídě 37 v Opavě bude soustředěno Informační centrum, ve kterém budou ambasadoři všech oborových ústavů připravení podávat konkrétní informace ke studijním programům a dalším fakultním aktivitám. Pomůžou také zájemce nasměrovat na konkrétní místa konání tematických programů DOD. Ty budou od 11:00 hodin pokračovat zde i na dalších fakultních budovách, na Hauerově 4 a Bezručově náměstí 13.
PODROBNÝ PROGRAM

10:00 – 15:00 Masarykova třída 37, foyer 
Informační stánky ústavů Archeologie, Historických věd, Bohemistiky a knihovnictví, Lázeňství, gastronomie a turismu, Institut tvůrčí fotografie, Filmové, televizní a rozhlasové tvorby, Informatiky, Cizích jazyků, Studijní oddělení a stánek Slezské univerzity v Opavě.


INDIVIDUÁLNÍ PROGRAM

Masarykova 37

10:30 a 13:00, sraz u informačního stánku Ústavu historických věd
Historie budovy Masarykova 37 + komentovaná prohlídka (Mgr. Hana Komárková, Ph.D.)

11:00–15:00, učebna M10
Deutsch ist super! (doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D., Mgr. Jana Nálepová, Ph.D., Mgr. Miroslav Urbanec, Ph.D.)
English is fun! (PhDr. Diana Adamová, Ph.D., PhDr. René Kron, Ph.D.)
L'italiano è dolce! (Mgr. Jaroslava Malá)

11:00, učebna M5
Archeologie současnosti (PhDr. Markéta Tymonová Ph.D.)

10:30–14:30, učebna M13
Konzultace vlastní literární tvorby (Mgr. Jakub Chrobák, Ph.D.) 
Po celou dobu bude přítomen Jakub Chrobák a bude připraven konzultovat tvůrčí pokusy na poli poezie, prózy, dramatu, publicistiky – zájemci mohou donést (popř. poslat předem na jakub.chrobak@fpf.slu.cz ) své texty.

11:30, učebna M13 
Interaktivní program Co lze dělat slovy? 
Jak s námi mohou manipulovat média – miniworkshop o tom, jak média (zne)užívají jazyk k manipulování svými čtenáři (PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.)
Jak lze napsat báseň – miniworkshop se studentem ČL a básníkem Jakubem Strouhalem a pedagogem Mgr. Jakubem Chrobákem, Ph.D.

12:30, učebna M13
Miniworkshop na téma perspektivy knihovnictví a informační vědy aneb proč se stát knihovníkem / informačním profesionálem (doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.)

12:00, učebna M6
U středověkého stolu: ukázky experimentální retrogastronomie (prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., PhDr. Radmila Dluhošová, PhD.)


Hauerova 4

10:30, zkušebna KDD (zrcadlový sál) 
Režijně-dramaturgicko-herecký workshop (Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D., a současní studenti oboru KDD)

11:00–15:00 – ateliér
Filmové studio (Mgr. Monika Horsáková, Bc. Arnošt Holan, BcA. Lukáš Wodecki, BcA. Valentina Doupovcová)
11:00–15:00 – temná komora, první patro
Fotogramy (MgA. Kristína Pupáková)
11:00–15:00 – kinosál
Projekce studentských filmů (Mgr. Monika Horsáková)


Bezručovo náměstí 13

11.00–15.00, 3 patro
Ukázka realizovaných tištěných výstupů – publikací, katalogů studentů a pedagogů ITF s komentářem (doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., MgA. et. Mgr. Ondřej Durczak)
Ukázky bakalářských a diplomových teoretických prací studentů ITF s komentářem (MgA. et. Mgr. Ondřej Durczakm, Lukáš Lamla)
Projekce slideshow a videa o ITF 
„Usmějte se, prosím“ ukázky fotografování v ateliéru s tiskem památečných fotografií (MgA. David Macháč, MgA. Jiří Žižka)
Prohlídka odborné knihovny ITF s komentářem (Lukáš Lamla)
„Magická fotokomora“ – ukázka tradičního vyvolávání a zvětšování fotografií (MgA. David Macháč, MgA. Jiří Žižka) – suterén

Informace o studiu na ITF, možnost individuálních konzultací prací pro talentovou část přijímacích zkoušek.

11:00 –15:00 – laboratoře robotiky – učebna 212 a 404
Setkání s roboty (RNDr. et Bc. Miroslav Langer, RNDr. Jiří Martinů)
11:15–15:00 – B1 
Mediální gramotnost (Mgr. Anna Novotná, Ph.D.)
11:30–15:00– B1
Možnosti studia a aktivity na ÚI, diskuse, prohlídka specializovaných učeben (Mgr. Kamil Matula)

11:00 a 13:00 – 4. patro, UNISFÉRA
Dream to Fly (3D) / Sen o létání (3D) (35min, scénář: Paulina Majda)
Zimní obloha (13 min, scénář: Tomáš Gráf, výroba: Vít Kurečka, Ondřej Smékal, Slezská univerzita v Opavě, 2019)
Další události

Všechny události