Přednáška Čeština a ruština pod vlivem kulturně historických souvislostí a tradic

 • hlavní
 • 24.10.2019
Přednáška se koná ve čtvrtek dne 24. října 2019 od 8.00 hod. v místnosti č. 12 (budova Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava)

Bližší informace

Datum od24.10.2019 08:00
Datum do24.10.2019 10:00
CelodenníNe
Jazykovědné sdružení České republiky
Místní pobočka v Opavě
dovoluje si Vás co nejsrdečněji pozvat
na přednášku doc. Mgr. Jiřího Korostenského, CSc.
na téma
„Čeština a ruština pod vlivem kulturně historických
souvislostí a tradic.“

Přednášející je přední český slavista, který působí na Západočeské univerzitě
v Plzni i na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své přednášce představí
kontrastivní pohled na češtinu a ruštinu z hlediska výběru fonetických,
slovotvorných a morfologických zvláštností.

Přednáška se koná ve čtvrtek dne 24. října 2019 od 8.00 hod.
v místnosti č. 12 (budova Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava)

Termínu kontrastivní metoda zkoumání, kontrastivní lingvistika (KL) se v české
jazykovědné literatuře užívá cca od konce 60. let minulého století. Obvykle se
chápe jako souhrn lingvistických zkoumání, která vycházejí z kontrastu
odlišných jazykových jevů nebo je stavějí do kontrastu. pro označení prací a
názorů lingvistů, kteří k dosažení jistých cílů spojených s lingvistickým
zkoumáním užívají kontrastivní, resp. konfrontační metody. Termínu KL se v
tomto smyslu v zahraniční lingvistické literatuře běžně užívá. Obvykle se spíše
hovoří o konfrontační metodě zkoumání; vzácněji se setkáváme s užíváním
termínu konfrontační lingvistika

Za MP JS ČR v Opavě
doc. PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D.

Další události

 • 12.10.

  Opavský páv

  Mezinárodní festival studentských filmů, který spojuje prezentaci toho nejlepšího, co v oblasti krátkometrážního studentského filmu v daném kalendářním období vzniklo, a vzdělávaní v oblasti audiovizuální tvorby.

 • 24.09.

  Noc vědců 2021: téma ČAS

  Kolik času zbývá? Záleží na úhlu pohledu. Čas můžeme a nemusíme měřit. Vybízí ale k nekonečné fantazii a otevírá dobrodružný svět. Odhalme společně tajemství relativity, nesmrtelnosti, stárnutí nebo vývoje. Přijďte včas a poznejte čas nejen jako fyzikální veličinu.

 • 24.09.

  Workshop on Natural Computing

  Ústav informatiky FPF SU v Opavě pořádá Workshop on Natural Computing jako součást konference ITAT 2021. Konference proběhne ve dnech 24.- 28. září 2021 v hotelu Heľpa, v nádherném prostředí mezi dvěma národními parky na Slovensku – Nízké Tatry a Muránska planina. Pokud kvůli restrikcím nebude možné účastnit se workshopu či konference osobně, bude účast zajištěna online.

 • 09.09.

  6. mezinárodní konference Silesian Studies in English – SILSE 2021

  Oddělení anglistiky a amerikanistiky Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě pořádá 6. ročník mezinárodní konference anglických a amerických studií Silesian Studies in English – SILSE 2021.

 • 23.06.

  Workshop terénní práce s kamerou a konzultace natočených záběrů

  Studenti vypracují pod vedením lektora krátké kamerové cvičení v terénu. Následně budou společně natočené cvičení analyzovat.

 • 21.06.

  Libor Fojtík: výstava Trampové

  Libor Fojtík, absolvent Institutu tvůrčí fotografie FPF, bude vystavovat své fotografie od 21. června 2021 v prostorách Leica Gallery Prague ve Školské ulici v Praze. Výstava s názvem Trampové, která se bude řídit řídí aktuálními hygienickými nařízeními kvůli covid-19, potrvá do 12. září 2021. Fotografický projekt vznikl jako pocta všem, kdo jsou nebo byli a zůstali mladí, měli toulavé boty a táhlo je to pod širák. Ať už si říkali trampové, woodcrafteři, vandráci nebo čundráci, všichni se stali součástí téměř výhradního českého a slovenského fenoménu trampingu, který je považován za naši největší subkulturu.

 • 17.06.

  Benjamin Frágner: Industriální topografie 2015–2020

  Výstava příkladů nového využití architektury konverzí industriálních objektů z let 2015–2020.

 • 10.06.

  Roman Vondrouš: Cestující 2020

  Roman Vondrouš se narodil v Pardubicích, absolvoval magisterský program Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Nyní zde pokračuje jako doktorand.

Všechny události