FPF na Colours of Ostrava 2024

  • hlavní
  • 17.07.2024
Slezská univerzita bude opět významnou součástí Colours of Ostrava 2024! I letos se můžete těšit na popularizační přednášky, debaty a workshopy našich odborníků.

Čtvrtek 18. 7. 

    12:00 – 12:45 - Jak přežít středověkou medicínu

    Mgr. Hana Komárková, Ph.D.

Odpověď na tuto otázku je jednoduchá. Neonemocnět, nezranit se a nejlépe nenarodit se v období od 5. do 15. století. Byly středověké lékařské praktiky opravdu tak drastické? Spoléhala středověká medicína jen na otřepané (ale v mnoha ohledech spolehlivé) "víra tvá tě uzdravila"? Jak se ve středověku řešila otázka psychického zdraví? A kolik bizarních surovin snese dryják? Na tyto a další otázky odpovíme v naší přednášce s praktickými ukázkami obsahu středověké lékárničky!

    13:00 – 13:45 – Vítkovice 1893: přijďte je ochutnat a zažít!

    prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Kultura a každodennost, jídlo a gastronomie. Vítkovice v době jejich největšího rozkvětu reprezentovaly vzorové proto-město, nabízející svým obyvatelům napříč sociální různorodosti pohodlí, moderní životní styl a také možnost jíst, pít a bavit se podle svých možností, chutí, a také dobových trendů.

     14:00 – 14:45 – Ostravsko předindustriální – NPÚ

    Mgr. Michal Zezula, Ph.D., Mgr. Romana Rosová, Ph.D., Mgr. Barbara Marethová

Ostrava se v 19. století díky ložiskům černého uhlí stala jedním z hlavních center průmyslové výroby v habsburské monarchii. V předcházejících staletích se jednalo o agrární krajinu, ve které vesnické osídlení doplňovala města menší velikostní kategorie spolu s několika hrady a později zámky jako vrchnostenskými sídly. Od středověku až do moderní doby jednotlivé části dnešního Ostravska přináležely k hned několika historickým zemím, což předurčilo jejich jistou svébytnost. Podrobný obraz středověké a raně novověké historie Ostravy a jejího zázemí vykresluje historický výzkum a stavebně historické a archeologické výzkumy. Intenzivní zástavba poválečných proluk vyvolala v posledních letech několik rozsáhlých archeologických odkryvů, které přinášejí mnoho informací o podobě města před jeho stavební proměnou v 19. a 20. století, a také o hmotné kultuře jeho obyvatel.

     16:00 – 16:45 – Zlatá devadesátá? Česká pop-kultura devadesátých let

    Mgr. Bc. Miloš Zapletal, Ph.D. a Iva Bittová

Devadesátá léta nepochybně znamenala probuzení české populární kultury. Populární a alternativní hudba, film, ale také třeba časopisy pro mládež se svobodně rozvíjely, reagovaly na množství zahraničních podnětů a mnohdy vytvářely nadčasové hodnoty. Na druhou stranu byla devadesátá léta dobou zmatení hodnot, rozčarování, popularizace rasismu a zaplavení veřejného prostoru pornografií a kýčem. Přednáška se pokusí odpovědět na otázku, zda a proč si devadesátá léta v české pop-kultuře zaslouží přívlastek „zlatá“, a především co bychom si z nich měli připomínat a dále rozvíjet.

Pátek 19. 7.

    16:00 – 16:45 – Sběratelé kratomu

    Mgr. Monika Horsáková, Ph.D., MgA. Ondřej Smékal, Ondřej Wepper a Libor Cinegr

Debata o chystaném dokumentárním filmu zaměřeném na kratom, jeho produkci, dealery a uživatele.

 Sobota 20. 7.

    17:00 – 17:45 – Umělá inteligence a společnost: mýty a fakta

    Mgr. Kamil Matula, Ph.D., Mgr. Anna Novotná, Ph.D.

Zapojte se do diskuze odborníků v oblasti informačního chování o tom, jak se ve společnosti využívá a zneužívá generativní umělá inteligence a jak formuje náš svět. Budeme se věnovat příležitostem, které tato stále aktuálnější technologie přináší, potenciálním rizikům a zásadním etickým úvahám, kterým naše společnost čelí...


Časy se mohou lišit.

Další události

Všechny události