Postup při uznávání a nahrazování zahraničních předmětů přes Stag - 2014

  1. Registrace zahraničních předmětů do Stagu: Student si zaregistruje ve spolupráci s fakultní koordinátorkou K.Scheeovou zahraniční předměty do Stagu-položka ECTS výjezdy.
  2. Komunikace s pedagogem a ústavním koordinátorem ohledně uznávání a nahrazování zahr. předmětů: Student si domluví předem či vykoresponduje s příslušným pedagogem na ústavu a následně ústavním koordinátorem Erasmus (seznam ústavních koordinátorů naleznete na webu FPF Erasmus Plus - Kontakty), zda a jak mu bude zahraniční předmět nahrazen naším či uznán jen jako zahraniční studium.
  3. Zavedení nahrazovaného předmětu do Stagu: Koordinátor pak zavede přesný kód předmětu naší fakulty k zahraničnímu předmětu, kt. bude nahrazen, do Stagu.
  4. Uznání zahr.předmětů: Pokud si student nebude žádný zahraniční předmět nahrazovat,i když je to v rámci Erasmu žádoucí, bude mu zahraninčí předmět uznán jako předmět C v plné výši obdržených kreditů.
  5. Zavedení známek a nahrazovaných předmětů do Stagu: Student  přesně podle originálu Transcript of records vydaného zahraniční univerzitou vyplní ve spolupráci s fakultní koordinátrkou K. Scheeovou či ústavním koordinátorem známky k zahraničním předmětům do Stagu. Koordinátor pak zkontroluje a doplní zbylé údaje.
  6. Odevzdání povinnných dokumentů na zahraniční oddělení OVZS FPF: Jakmile budou známky a nahrazené předměty ve Stagu zavedeny, vytiskne si student formulář ROR (Návrh na uznání) ze Stagu, který bude obsahovat všechny předměty určené k uznání, nechá podepsat ústavnímu koordinátorovi a co nejdříve doručí na Oddělení pro vědu a zahraniční styky OVZS FPF SU,  fakultní koordinátorce K.Scheeové spolu s originály Transcript of Records a Confirmation (dokumenty vydané zahraniční univerzitou)
  7. Vydání  Potvrzení o úspěšném absolvování pobytu Erasmus: Fakultní koordinátorka zkontroluje Návrh na uznání a připraví pro studenta Potvrzení o úspěšném absolvování pobytu Erasmus na základě studentem odevzdaného originálu Transcript of Records a Confirmation (dokumenty vydané zharaninčí univerzitou)
  8. Odevzdání povinnných dokumentů na studijní oddělení OSSZ FPF:Student pak na studijní oddělení OSSZ FPF odevzdá Návrh na uznání (ROR), Potvrzení  o úspěšném absolvování pobytu Erasmus a kopii Transcript Of records potvrzenou fakultní koordinátorkou.
  9. Včasné odevzdání dokumentů: Je třeba, aby student uvedené dokumenty odevzdal na studijní s dostatečným předstihem, aby mu mohly být zahraniční předměty a kredity započítány do celkového studia v souladu s termíny uzavření studijních povinností.

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00