Mobility v rámci programu Socrates/Erasmus v akademickém roce 2006/07

Nový textový blok

V akademickém roce 2006/07 bylo v rámci programu Socrates/Erasmus uzavřeno 36 bilaterálních smluv s 22-mi zahraničními univerzitami.

V tomto akademickém roce vyjelo na studentský pobyt do zahraničí v rámci programu Socrates/Erasmus 55 studentů (26 v zimním semestru, 19 v letním semestru a 10 na oba semestry) a na výukový pobyt 41 pedagogů (6 v zimní semestru a 35 v letním semestru).

Studentské mobility:

PL DE IT AT SI IRL SK
UHM 12 3 - 2 2 - 1 20
UCJ - 7 4 2 - 2 - 15
UBK 9 - - - - - 1 10
UVSRP 4 3 - - - - - 7
UF - - 2 - 1 - - 3
25 13 6 4 3 2 2 55

Pedagogické mobility:

PL DE SK IT SI UK TR AT IRL SE
UHV 5 1 2 - 1 - - 1 - - 10
UF - - - 3 2 2 2 - - 1 10
UBK 5 - 1 - - - - - - - 6
UCJ 1 2 - 2 - - - 1 1 - 7
UVSRP 2 2 - - - - - - - - 4
UPPV 2 - 1 - - - - - - - 3
UI - - 1 - - - - - - - 1
15 5 5 5 3 2 2 2 1 1 41
Přehled bilaterálních smluv:

ÚSTAV INSTITUCE STUDENTSKÉ MOBILITY PEDAGOGICKÉ MOBILITY
VÝJEZD (studenti / měsíce) PŘÍJEZD (studenti / měsíce) VÝJEZD (pedagogové / týdny) PŘÍJEZD (pedagogové / týdny)
UBK UNIWERSYTET WROCLAWSKI 2/10 2/10 1/1 1/1
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA TORUN 2/10 2/10 1/1 1/1
UNIWERSYTET OPOLSKI 2/10 2/10 2/2 2/2
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 4/20 4/20 1/2 1/2
UNIVERZITA MATEJA BELA 2/10 2/10 1/1 1/1
UCJ BAYERISCHE JULIUS-MAXMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG 4/20 4/20 1/2 0
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 2/10 1/10 0 0
JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ 0 0 1/2 1/2
UNIVERSITY OF LIMERICK 2/10 2/10 1/2 1/2
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 1/6 1/6 1/2 1/2
UNIVERSITA´ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 2/10 2/10 1/1 1/1
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 2/12 1/6 1/1 1/1
UNIWERSYTET WROCLAWSKI 2/10 2/10 1/1 1/1
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE 1/5 1/5 1/1 1/1
UF BAYERISCHE JULIUS-MAXMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG 1/5 0 0 1/1
GÖTEBORG UNIVERSITY 1/5 1/3 1/2 1/4
FACHHOSCHULE COBURG 1/5 0 1/2 1/2
SISSA TRIESTE 2/10 2/6 2/2 2/2
UNIVERSITY OF OXFORD 0 0 2/4 2/4
ÇANAKKALE ONSEKIZ MART UNIVERSITY 1/5 1/5 1/2 1/2
UNIVERZA V LJUBLJANI 1/5 1/5 1/1 1/1
UHM BAYERISCHE JULIUS-MAXMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG 5/25 5/25 2/2 1/1
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 2/10 1/5 1/1 1/1
UNIVERZA V LJUBLJANI 2/10 2/10 1/1 1/1
UNIWERSYTET WROCLAWSKI 3/15 3/15 2/2 2/2
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA TORUN 4/10 4/10 2/2 2/2
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI KRAKÓW 2/10 2/10 1/1 1/1
UNIWERSYTET OPOLSKI 2/10 2/10 1/1 1/1
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 1/5 1/5 1/1 1/1
UNIVERZITA MATEJA BELA 2/10 2/10 1/1 1/1
UI UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 1/5 3/15 1/1 1/1
UPPV UNIWERSYTET OPOLSKI 2/10 2/10 1/1 1/1
UNIWERSYTET WROCLAWSKI 1/5 1/5 1/1 1/1
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVĚ 0 0 1/1 1/1
UVSRP FACHHOCHSCHULE COBURG 2/10 1/6 1/2 1/2
UNIWERSYTET OPOLSKI 2/10 2/10 2/2 2/2

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00