Mobility v rámci programu Socrates/Erasmus v akademickém roce 2004/05

V akademickém roce 2004/05 bylo v rámci programu Socrates/Erasmus uzavřeno 16 bilaterálních smluv s 13-tmi zahraničními univerzitami.

V tomto akademickém roce vyjelo na studentský pobyt do zahraničí v rámci programu Socrates/Erasmus 22 studentů (11 v zimním semestru, 9 v letním semestru a 1 na oba semestry) a na výukový pobyt 17 pedagogů.

Studentské mobility:

DE IT AT SE IRL
UCJ 7 1 - - 1 9
UHM 5 - 1 - - 6
UF 1 2 - 1 - 4
UVSRP 2 - - - - 2
15 3 1 1 1 21Pedagogické mobility:

DE IT AT PL IRL SE SK UK
UCJ 1 3 2 - 1 - - - 7
UF - 2 - - - 1 - 1 4
UHM 2 - - 1 - - - - 3
UVSRP 2 - - - - - - - 2
UI - - - - - - 1 - 1
5 5 2 1 1 1 1 1 17Přehled bilaterálních smluv:

ÚSTAV INSTITUCE STUDENTSKÉ MOBILITY PEDAGOGICKÉ MOBILITY
VÝJEZD (studenti / měsíce) PŘÍJEZD (studenti / měsíce) VÝJEZD (pedagogové / týdny) PŘÍJEZD (pedagogové / týdny)
UCJ BAYERISCHE JULIUS-MAXMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG 4/20 4/20 1/2 0
JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ 0 0 2/2 2/2
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN 3/15 3/15 0 0
UNIVERSITY OF LIMERICK 1/10 1/10 1/2 1/1
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 1/6 1/6 1/2 1/2
UNIVERSITA´ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 1/4 1/4 2/4 2/2
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 1/6 1/6 1/1 1/1
UF BAYERISCHE JULIUS-MAXMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG 1/5 0 0 1/1
CHALMERS TEKNICKA HÖGSKOLA GÖTEBORG 1/5 1/1 1/2 1/4
FACHHOSCHULE COBURG 1/5 0 1/1 1/1
SISSA TRIESTE 2/10 2/4 2/2 2/2
UNIVERSITY OF OXFORD 1/3 0 1/2 1/2
UHM BAYERISCHE JULIUS-MAXMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG 5/25 5/25 2/2 1/1
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 1/5 0 1/1 0
UI UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 1/5 3/15 1/1 1/1
UVSRP FACHHOCHSCHULE COBURG 2/10 1/6 1/2 1/2

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00