Mobility v rámci programu Socrates/Erasmus v akademickém roce 2003/04

V akademickém roce 2003/04 bylo v rámci programu Socrates/Erasmus uzavřeno 16 bilaterálních smluv s 13-tmi zahraničními univerzitami.

V tomto akademickém roce vyjelo na studentský pobyt do zahraničí v rámci programu Socrates/Erasmus 27 studentů (16 v zimním semestru, 11 v letním semestru a 1 na oba semestry) a na výukový pobyt 19 pedagogů.

Studentské mobility:

DE IT AT SE UK IRL
UCJ 7 3 - - - 1 11
UHM 5 - 1 - - - 6
UF 3 2 - 2 1 - 8
UVSRP 2 - - - - - 2
17 5 1 2 1 1 27

Pedagogické mobility:

DE IT AT IRL SE UK
UCJ 1 3 2 1 - - 7
UF 2 2 - - 2 1 7
UHM 2 - 1 - - - 3
UVSRP 2 - - - - - 2
7 5 3 1 2 1 19

Přehled bilaterálních smluv:

ÚSTAV INSTITUCE STUDENTSKÉ MOBILITY PEDAGOGICKÉ MOBILITY
VÝJEZD (studenti / měsíce) PŘÍJEZD (studenti / měsíce) VÝJEZD (pedagogové / týdny) PŘÍJEZD (pedagogové / týdny)
UCJ BAYERISCHE JULIUS-MAXMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG 4/20 4/20 1/2 0
JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ 0 0 2/4 2/4
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN 3/15 3/15 0 0
UNIVERSITY OF LIMERICK 1/10 1/10 1/2 1/1
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 1/6 1/5 1/2 1/2
UNIVERSITA´ DEGLI STUDI DI ROMA TRE 1/4 1/4 2/8 2/4
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO 1/6 1/6 1/2 1/2
UF BAYERISCHE JULIUS-MAXMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG 2/10 0 0 1/1
CHALMERS TEKNICKA HÖGSKOLA GÖTEBORG 2/10 1/1 2/4 4/8
FACHHOSCHULE COBURG 2/10 0 1/1 1/1
SISSA TRIESTE 2/10 2/4 2/4 2/4
UNIVERSITY OF OXFORD 1/3 0 1/2 1/2
UHM BAYERISCHE JULIUS-MAXMILIANS-UNIVERSITÄT WÜRZBURG 5/25 5/25 2/2 1/1
KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ 1/5 0 1/1 0
UVSRP FACHHOCHSCHULE COBURG 2/10 2/10 2/4 2/4
INSTITUTO POLITECNICO DE BRAGANCA 2/10 2/10 1/2 1/2

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00