Registrace a uznávání zahraničních předmětů v IS SU

A) Registrace zahraničních předmětů do IS SU

  1. Před výjezdem, nejlépe paralelně s přípravou přihlášky na zahraniční univerzitu, si student vybere z nabídky předmětů svého oboru předměty na webu zahraniční univerzity, a to tak, aby mu počet kreditů dával dohromady nejméně 18 za jeden semestr, což je minimum, které musí Erasmus student obdržet. V případě, že na webu zahraniční univerzity nejsou zveřejněny studijní plány  (seznamy předmětů) na akademický rok, ve kterém bude student pobyt realizovat, použije student studijní plány (seznamy předmětů) pro aktuální akademický rok. V případě, že nejsou dostupné žádné studijní plány na webu zahraniční univerzity, student ve spolupráci s fakultním koordinátorkou či ústavními koordinátory vykoresponduje požadavek seznamu předmětů se zahraniční univerzitou.
  2. Fakultní koordinátorka zavede studentovi výjezd do IS SU. Fakultní koordinátorka je taktéž osobou, která provádí registraci zahraničních předmětů do IS SU dle studentova Learning Agreementu. Povinností vyjíždějícího studenta je zapsání předmětů, které má v plánu studovat na Slezské univerzitě regulerně při svém výjezdu (podmínky plnění předmětu je nutné vykomunikovat s ústavním koordinátorem programu Erasmus+ a daným pedagogem předmětů). Pokud je k zahraničnímu předmětu na SU ekvivalent, a student se rozhodne tento předmět "nahradit" - je nutné si předměty tohoto typu taktéž zapsat samostatně. Zápis probíhá v souladu s harmonogramem akademického roku  (RD-2020-4 o stanovení termínů událostí v akademickém roce 2020/2021 na FPF v Opavě).
  3. V rámci registrace předmětů na FPF Slezské univerzitě v Opavě pro zimní nebo letní semestr si Erasmus student má možnost zaregistrovat předmět:  FPF / ZAH01 Absolvování dlouhodobé zahraniční studijní stáže, a to pro semestr, ve kterém bude absolvovat pobyt Erasmus. Podmínkou k získání zápočtu a obdržení 10 kreditů je úspěšné absolvování Erasmus pobytu. Předmět je možno si zapsat pouze jednou, i v případě, že by student prodlužoval do letního semestru. Pokud student splní výše uvedené požadavky, tj. úspěšné absolvování Erasmus+ pobytu doložené řádnými finálními dokumenty, je mu předmět započten.

B) Uznávání/nahrazování zahraničních předmětů v IS SU a změny (CHLA) ve studijním plánu na zahraniční univerzitě

  1. Komunikace s pedagogem a ústavním koordinátorem ohledně uznávání a nahrazování zahr. předmětů před výjezdem: Student si domluví předem, a to ještě před samotným výjezdem, či vykoresponduje s příslušným pedagogem na ústavu a následně ústavním koordinátorem Erasmus, zda a jak mu bude zahraniční předmět nahrazen či uznán jen jako zahraniční studium (předmět C). Při osobní konzultaci s ústavním koordinátorem přinese student seznam předmětů vyučovaných na FPF SU, které chce nechat nahradit zahraničním předmětem a také písemné schválení od dotyčného pedagoga (např- E-mail), který předmět vyučuje.
  2. Pokud si student nebude žádný zahraniční předmět nahrazovat, bude mu zahraniční předmět uznán jako předmět C v plné výši obdržených kreditů.
  3. Schválení Learning Agreement (LA): Student finální verzi Learning Agreementu podepíše, následně nechá podepsat ústavnímu koordinátorovi a spolu s přihláškami na partnerskou univerzitu odevzdá v souladu s uzávěrkami přihlášek schválený a podepsaný Learning Agreement fakultní koordinátorce K. Knoppové na Oddělení pro vědu a zahraniční styky, Masarykova tř. 343/37.
  4. Změny v předmětech-CHANGES TO THE ORIGINAL LEARNING AGREEMENT (CHLA): V prvních 5 týdnech od započetí výjezdu v rámci Erasmus+ si student může předměty změnit. Změny provádí fakultní koordinátorka programu Erasmus+. Po vyplnění formuláře Changes to Learning Agreement je opět nutné opatřit podpisy všech tří stran (student, ústavní koordinátor programu Erasmus+ na SU, zahraniční koordinátor).
  5. Seznam předmětů v IS SU a tedy i v potvrzeném Learning Agreement (LA) a jeho změnách (CHLA) musí odpovídat seznamu předmětů a výsledkům ve finálním Transcript of Records vydaném partnerskou univerzitou.

C) Po výjezdu:

  1. Zavedení známek a nahrazovaných předmětů do IS SU provádí fakultní koordinátor po obdržení dokumentace ze strany studenta (Transcript of Records, originál dokumentu Confirmation, Learning Agreement).
  2. Včasné odevzdání dokumentů!!! Je třeba, aby student uvedené dokumenty odevzdal s dostatečným předstihem, aby mu mohly být zahraniční předměty a kredity započítány do celkového studia v souladu s termíny uzavření studijních povinností a termíny státních závěrečných zkoušek atd.

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00