Stipendia Ruth Crawford Mitchellové

pro výzkumné pobyty na Pittsburghské universitě

Pro výzkumné pobyty na Pittsburghské universitě (The University of Pittsburgh) lze využít stipendium Ruth Crawford Mitchellové.

Toto stipendium je určeno pro vysokoškolské učitele (nikoli studenty), vědce a pracovníky vládních i soukromých institucí na pokročilé úrovni a umožňuje provádět na této universitě výzkum aplikovatelný na problémy České republiky nebo Slovenska. Preferovanými oblastmi jsou školství a vzdělávání, věda a výzkum, veřejná správa, politické vědy, ekonomie a sociologie.


Podmínky pro uchazeče:

  • musí být občanem ČR nebo SR
  • mít vysokoškolské vzdělání a několik let praxe
  • velmi dobrá znalost angličtiny
  • musí se do tří měsíců po ukončení stipendijního pobytu v USA vrátit do vlasti a pokračovat ve své započaté dráze

Před podáním přihlášky musí zájemce navázat kontakt s pracovníkem Pittsburghské university a získat od něj doporučující dopis, který musí obsahovat jeho závazek působit během pobytu uchazeče jako jeho konzultant nebo školitel a zajistit pro něj pracovní zázemí (pracovní místo, možnost používat e-mail, přístup k počítači a k odborným zdrojům). Uzávěrka pro zaslání tohoto doporučení je 20. března 2007, doporučení by mělo být na níže uvedenou adresu v Pittsburghu patrně zasláno přímo (nikoli prostřednictvím žadatele).

Délka pobytu je zhruba tři a půl měsíce, od poloviny srpna (vybraní stipendisté by měli počítat s tím, že se na universitě zúčastní orientačního týdne pro zahraniční vědce, který se koná třetí týden v srpnu) do prosince 2007, pokrývá tedy prakticky celý podzimní semestr.

Celková výše stipendia je 7000 US dolarů.

Stipendisté si sami hledají a zajišťují ubytování, universita jim poskytne užitečné e-mailové adresy týkající se ubytování.

Formulář přihlášky a další informace lze získat buď v Poradenském centru Komise J. W. Fulbrighta v Praze nebo přímo na Pittsburghské universitě (viz kontaktní adresy níže).

Přihlášku je třeba zaslat na Pittsburghskou universitu, uzávěrka přijímání přihlášek je 30. března 2007 (datum doručení)

 

Kontakt:

Ms. Eileen Kiley

Nationality Rooms Program

1209 Cathedral of Learning

University of Pittsburgh

Pittsburgh, PA 15260

USA

Tel.: 001/412/624 6150

e-mail: kiley (at) ucis.pitt.edu

 

Jakub Tesař, studijní poradce

Komise J. W. Fulbrighta

Hotel Olšanka, 2. patro vpravo

Táboritská 23

130 87  Praha 3

e-mail: tesar (at) fulbright.cz

Internet: http://www.fulbright.cz

Kontakty

FPF SU Opava
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Masarykova třída 343/37
746 01 Opava
+420 553 684 255

Úřední hodiny:

Pondělí8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Úterý8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Středa8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Čtvrtek8:00 – 11:3013:00 – 15:00
Pátek8:00 – 11:3013:00 – 15:00