Rozvrhy kombinovaného studia oborů Knihovnictví a Knihovnctví se zaměřením na veřejné knhovny komunitního typu

LS 2018/2019