Doplňovací volby do komory akademických pracovníků AS FPF

  • Peter Mlích
  • 12.02.2020
.

Volební komise Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě stanovuje harmonogram a způsob podávání návrhu na kandidáty do DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO KOMORY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ AS FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ.

 Harmonogram voleb:

1. kolo:

  • 3. března 2020   10:00 – 15:00, místnost č. 232, Bezručovo náměstí 13
  • 4. března 2020   10:00 – 15:00, místnost č. 220, Masarykova 37

Návrh kandidátů na senátory komory akademických pracovníků AS FPF SU lze podávat na podatelně SU (Bezručovo náměstí 14) v termínu od 13. února do 24. února 2020 do 14:00 hodin. Obálku s návrhem je třeba označit „Doplňovací volby FPF“.

Návrh musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, název pracoviště a pracovní zařazení navrhovaného. Dále musí návrh obsahovat souhlas navrhovaného s kandidaturou do senátu.

Podané návrhy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do 24. února 2020 do 16:00 hodin na úřední desce SU FPF, webových stránkách SU FPF a webových stránkách AS SU FPF.

Případné 2. kolo voleb se uskuteční ve dnech od 9. března do 13. března 2020. Termíny a místa konání druhého kola voleb budou upřesněny.

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality