Oznámení kandidátů do AS

  • Peter Mlích
  • 17.10.2019
.

Dílčí volební komise Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě

V souladu s harmonogramem doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu Slezské univerzity (dále jen AS SU) za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě (dále jen FPF) byly dne 17. 10. 2019 za účasti členů dílčí volební komise vyzvednuty z Ústřední podatelny Slezské univerzity návrhy kandidátů na senátory studentské komory AS SU za FPF.
Volební komise konstatuje, že byly převzaty celkem dva návrhy kandidátů, tyto návrhy splňovaly veškeré předepsané náležitosti.
Do studentské komory AS SU za FPF byli v doplňovacích volbách navrženi níže uvedení kandidáti:
TREMBAČ Jakub – F170168, B6503 - Gastronomie, hotelnictví a turismus, 3. ročník
LANGER Miroslav, RNDr., Ph.D. – F180322, N7310 - Filologie, 2. ročník

První kolo voleb do studentské komory AS SU za FPF se uskuteční:
            23. října 2019             8:00 – 12:00, místnost č. 219, Masarykova 37,
            24. října 2019             8:00 – 12:00, místnost č. 220, Bezručovo náměstí 13,
            24. října 2019             13:00 – 17:00, místnost č. 21 (objekt F), Hradecká 17.
Případné druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech od 30. října do 31. října 2019. Konkrétní termíny a místa konání druhého kola budou upřesněny.

V Opavě dne 17. 10. 2019


Příloha:

oznameniKandidatu.pdf

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality