Cena Františka Běhounka za rok 2019

  • Eva Jakubcová
  • 21.06.2019
.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchoy ČR vyhlásilo 8. ročník Ceny Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru (ERA). Cenu lze udělit vědecké osobnosti, která:

- působí v základním či aplikovaném výzkumu ve vývoji nebo v akademické sféře

- vystudovala na české vysoké škole nebo působí ve výzkumné či vzdělávací instituci v ČR

- během posledníh 5ti let svou aktivní a úspěšnou účastí v projektech evropské spolupráce v oblasti VVI přispěla k propagaci a popularizai svého vědního oboru a k šíření dobrého jména ČR v ERA

Cenu uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je s ní spojena finanční odměna ve výši 250.000 Kč.

Podrobné informace Z D E.

Termín pro podání návrhů na udělení ceny na fakultní odd. pro vědu a zahraniční styky - středa 4.9.2019.