Cena předsedkyně Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimenálního vývoje a inovací za rok 2023

  • Peter Mlích
  • 21.06.2023
Cena předsedkyně Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimenálního vývoje a inovací za rok 2023

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyhlásila výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny předsedkyně RVVI za rok 2023 za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Kandidát / kandidátka získá spolu s oceněním i finanční odměnu až do výše 500 000 Kč, která se uděluje vědeckým pracovníkům, novinářům, učitelům, podnikatelům, cestovatelům a dalším, kteří publikují na téma výzkumu, vývoje a inovací, předávají poznatky o výsledcích široké veřejnosti a celkově přispívají k popularizaci vědy a výzkumu.

Návrh na udělení ocenění musí obsahovat:

a) jméno kandidáta / kandidátky,

b) datum narození,

c) životopis,

d) popis celoživotně dosažených výsledků práce kandidáta / kandidátky a ohlasy doma a v zahraničí (v rozsahu do 5 stran).

Podrobné informace jsou zveřejněny na webové stránce:

https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=1005465

Termín předání návrhů na udělení ocenění (elektronicky i v tištěné podobě) na odd. pro vědu a zahraniční styky - do 20. 8. 2023.