TAČR - 5. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU DELTA 2

  • Peter Mlích
  • 22.05.2023
.

Technologická agentura ČR vyhlásila 5. veřejnou soutěž Programu Delta 2, která je zaměřena na podporu mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. Zahraniční partner musí předložit komplementární návrh projektu jedné z uvedených zahraničních organizací.

Více informací je zveřejněno n:

https://www.tacr.cz/program-delta-2-vyhlaseni-5-verejne-souteze/

Termín odevzdání návrhů projektů na odd. pro vědu a zahraniční styky je pátek 30. 6. 2023.