Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS24 v programu INTER-EXCELLENCE II

 • Peter Mlích
 • 19.05.2023
.

Ministerstvo ŠMT vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS24 v programu INTER-EXCELLENCE II, podprogramu INTER-ACTION.

Jedná se o přípravu bilaterálních projektů mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu či experimentálního vývoje, ve všech vědních oblastech a na jakékoliv téma.

Cíle podprogramu INTER-ACTION:

 
 1. Růst kvality a zvýšení míry excelence VaVaI v ČR skrze participaci na projektech mezinárodního
  výzkumu, vývoje a inovací;
  1. Rozvoj bilaterální spolupráce na poli VaVaI se strategickými zahraničními partnery, s nimiž má ČR uzavřenu platnou dohodu/prováděcí dokument charakteru bilaterální mezivládní či mezirezortní dohody pro aktivity VaVaI.
 2. Rozvoj mezinárodní spolupráce výzkumných organizací a podniků v oblasti VaVaI;
  1. Posilování míry spolupráce podniků a výzkumných organizací na mezinárodních projektech VaVaI.


  Doba řešení podpořených projektů: 3 - 5 let

  Zahájení řešení projektů: nejdříve od 1. 3. 2024, ukončení nejpozději 31. 12. 2028

  Více informací Z D E.

  Termín odevzdání návrhů projektů včetně vyplněných interních formulářů na odd. pro vědu a zahraniční styky je pondělí 19. 6. 2023.