Cena vlády pro nadaného studenta za rok 2022

  • Peter Mlích
  • 29.06.2022
Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace vyhlásila výzvu k podávání návrhů na Cenu vlády pro nadaného studenta za rok 2022. Na cenu mohou být nominování studenti středních nebo vysokých škol, kteří dosáhli mimořádných výsledků v oblasti vědy a výzkumu. Podání přihlášek je možné nejpozději do 14. října 2022. Bližší informace o podmínkách jsou uvedeny na webu https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=975498.

Pokud se rozhodnete studenta nominovat, prosím, oznamte tuto skutečnost p. proděkance pro vědu a zahraniční styky.