Program na podporu excelentní vědy DIOSCURI

  • Peter Mlích
  • 24.02.2022
.

Program na podporu excelentní vědy DIOSCURI.

Program bude realizován ve spolupráci se Společností Maxe Plancka, zastřešující organizací základního výzkumu v Německu a jednou z nejprestižnějších vědeckých institucí na světě.

První výzva pro podávání žádostí bude vyhlášena 31. 3. Tomu předchází registrace potenciálního Dioscuri centra, jejíž nejzazší termín je stanoven na 10. 3. 2022.  Do výzvy je možné se přihlásit i bez předchozí registrace a jedna instituce může podat více žádostí.

Vytvoření Dioscuri centra (DC) je vnímána jako vysoce prestižní záležitost, která přinese:

  • ustavení mezinárodně konkurenceschopného týmu;
  • finanční podporu DC až 300 000 EUR na 5+5 let;
  • v rámci DC bude vytvořena Poradní vědecká rada složená s mezinárodních expertů.

Žadatelem o DC musí být mladý, ale již výjimečný vědec v raném stádiu své kariéry, který získat Ph.D. maximálně před 15 lety, během své kariéry už má za sebou pobyt v zahraničí a v posledních 3 letech neměl své hlavní výzkumné aktivity na hostitelské instituci (HI) více než 12 měsíců. (hlavní výzkumná aktivita probíhá na té instituci, jejíž afiliace se uvádí u publikačních výstupů).

Vhodného mladého žadatele je možné najít tak, že instituce využije stávající kontakty (může to být bývalý Ph.D. student, spolupracovník, spoluautor publikací), nebo najít nového vhodného vědce, případně si vědec sám najde instituci. Možná je i reklama v příslušných časopisech.

Hostitelská instituce poskytuje DC svou infrastrukturu, vybavení, podmínky pro výzkum včetně administrativního servisu, perspektivu budoucí práce a v neposlední řadě také finance a to minimálně 25 000 EUR na rok s tím, že v dalších letech tato částka musí růst.

Podmínkou pro podání žádosti je partner z Německa - buď to může být seniorní vědec nebo rovnou výzkumná instituce. Partner nemusí být nový, je možné využít stávajících kontaktů.

Žadatel je automaticky vedoucí DC a v jeho kompetenci je složit si tým podle jeho představ. Vedoucí musí být na HI zaměstnaný na HPP na plný úvazek, ostatní členové týmu mohou být zaměstnaní jinou formou, záleží na vzájemné dohodě.

Více informací Z D E.