Žádost o zhotovení karty Ticket Restaurant

  • Peter Mlích
  • 12.07.2019

Žádosti o zhotovení karet Ticket Restaurant zasílejte na úsek KaM do 12. 10. 2018. Dne 15. 10. 2018 budou tyto žádosti k výrobě karet postoupeny společnosti Edenred.

Po výše uvedeném termínu mohou všichni studenti SU Opava dále v průběhu celého akademického roku 2018/2019 zasílat žádosti o zhotovení karet Ticket Restaurant. Ty pak budou hromadně zpracovávány vždy k poslednímu dni aktuálního kalendářního měsíce.