Důležité upozornění - změna úředních hodin

  • Peter Mlích
  • 16.03.2020
.

Na základě pokynu prof. PhDr. Ireny Korbelářové, Dr., děkanky fakulty, jsou do odvolání na studijním oddělení fakulty zrušeny úřední hodiny pro styk se studenty a veřejností. Jakákoliv komunikace bude nadále probíhat výhradně elektronickou formou.

Kontakty: prijimacky@fpf.slu.cz, studium@fpf.slu.cz