Převzetí diplomů

  • Peter Mlích
  • 04.04.2024
Dovoluji si Vás informovat, že na studijním oddělení fakulty jsou připraveny k převzetí diplomy absolventů státních závěrečných zkoušek z února a března 2024.

Diplomy si můžete vyzvednout osobně nebo na základě plné moci od 4. dubna 2024 v úředních hodinách studijního oddělení.