11. 10. 2023 Děkanské volno pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů

  • Peter Mlích
  • 04.10.2023
V souvislosti s konáním slavnostní imatrikulace vyhlašuji pro studenty 1. ročníků bakalářských studijních programů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě na 11. října 2023 děkanské volno.