RD-2023-05 - Kontrola studia za akad. rok 2022/2023, zápis předmětů do zimního semestru akad. roku 2023/2024 a zápis do akad. roku 2023/2024 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a magisterských studijních programů na Filozoficko

  • Peter Mlích
  • 17.07.2023
.