Převzetí diplomů

  • Peter Mlích
  • 21.02.2023

Dovoluji si Vás informovat, že na studijním oddělení fakulty jsou připraveny k převzetí diplomy absolventů státních závěrečných zkoušek z února 2023.

Diplomy si můžete vyzvednout osobně nebo na základě plné moci od 22. února 2023 po předchozí telefonické či emailové domluvě, kdykoliv v úředních hodinách studijního oddělení.

Vyzvednutím diplomu na studijním oddělení zároveň potvrzujete svou neúčast na slavnostní promoci absolventů v červnu 2023.