RD-2022-07 - Kontrola studia za akad. rok 2021/2022, zápis předmětů do zimního semestru akad. roku 2022/2023 a zápis do akad. roku 2022/2023 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bakalářských a magisterských studijních programů na Filozoficko

  • Peter Mlích
  • 20.07.2022
.