RD-2022-05 - Stanovující bližší podmínky organizace druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky z předmětu zapsaného opakovaně na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě

  • Peter Mlích
  • 23.02.2022