RD-2022-01 - K zápisu předmětů do letního semestru akad. roku 2021/2022 studentů prezenční a kombinované formy studia bakalářských a magisterských studijních programů na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě

  • Peter Mlích
  • 21.03.2023
.