Počítačové hry a spolupráce s průmyslem

  • Šárka Vavrečková
  • 13.06.2022
Zveme všechny zájemce na přednášku dr. Mariána Hosťoveckého na téma Počítačové hry a spolupráce s průmyslem.

Počítačové hry a spolupráce s průmyslem

Zveme Vás na přednášku zahraničního hosta, dr. Mariána Hosťoveckého z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, na přednášku "Počítačové hry a spolupráce s průmyslem", kterou budete mít možnost sledovat buď online přes MS Teams nebo živě v Zasedací místnosti ÚI, a to

v pondělí 13. 6. 2022 od 13:00.

Na přednášce bude představena produkce počítačových her na Univerzitě sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Katedře aplikované informatiky. Proces tvorby bude navázán na spolupráci s průmyslovým sektorem a na využití encefalografie k tvorbě vzdělávacích her, kterým se katedra dlouhodobě zabývá.

Pokud se chcete účastnit online, použijte odkaz bit.ly/39eekmd