Members of the department

doc. RNDr. Ing.  Roman Šperka, Ph.D.
Head of Department
Associate Professor
+420 596 398 323
Ing.  Žaneta Rylková, Ph.D.
Assistant Professor
Deputy Head of Department, Section of Business Economics
+420 596 398 622
Ing.  Kateřina Matušínská, Ph.D.
Assistant Professor
Deputy Head of Department, Section of Marketing
+420 596 398 315
Bc.  Lucie Vavrušková
Secretary of department
+420 596 398 634
+420 596 398 643
+420 553 684 623
+420 596 398 437
+420 596 398 339
+420 596 398 305
Ing.  Pavel Adámek, Ph.D.
Assistant Professor
+420 596 398 663
+420 596 398 492
+420 596 398 755
+420 596 398 630
+420 596 398 755
Ing.  Martin Klepek, Ph.D.
Assistant Professor
+420 596 398 631
+420 596 398 645
+420 596 398 432
+420 596 398 447
Ing.  Dalibor Šimek, Ph.D.
Assistant Professor
+420 596 398 485
+420 596 398 433
+420 596 398 477
+420 596 398 485
+420 596 398 485
+420 596 398 485
PEM

Contact

School of Business Administration in Karviná
Univerzitní náměstí 1934/3
733 40 Karviná
Czechia
+420 596 398 634
Lucie Vavrušková