• David Slosarczyk
 • hlavní
 • 06.12.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Matematický ústav vstupuje do jubilejního roku

Byl to druhý rektor Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., který se rozhodl a také prosadil povýšení pracoviště matematiků z Ústavu matematiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty na Matematický ústav v Opavě, samostatný vysokoškolský ústav, který má stejné kompetence jako fakulta. Bylo to 8. prosince 1998 podle příslušného paragrafu zákona č. 172/1990 Sb. (§ 13 odst. 3). Matematický ústav v Opavě (MÚ) vznikl k 1. lednu 1999 a vstupuje do jubilejního 25. roku existence.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 04.12.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Když fyzik pochválil matematika, ne proto, že jsou na jedné univerzitě

Zásluhou opavské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) se v seminární místnosti Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě o posledním listopadovém odpoledni uskutečnila přednáška matematika RNDr. Petra Blaschkeho, Ph.D. Jejím tématem nebyl tentokrát odkaz Leonharda Eulera (byť se i o tomto jménu přednášející zmínil), ale stěžejní výklad patřil Konstantinovi Eduardoviči Ciolkovskému (1857-1935), průkopníkovi teorie raketových letů a zakladateli soudobé kosmonautiky.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 30.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Cena ředitele Matematického ústavu popáté

Už od roku 2019 se za pedagogickou práci uděluje Cena ředitele Matematického ústavu (MÚ) v Opavě. Jejím pátým laureátem se stal nyní doc. RNDr. Michal Marvan, CSc., který ocenění převzal na posledním listopadovém výjezdním zasedání pracovníků MÚ v Jeseníkách.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 30.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

1. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 3. 2024. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 31. 5. 2024.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 23.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Jana Hantáková chce udržet v Opavě Smítalovu matematiku

Prolog. V den před státním svátkem 17. listopadu ráno někdo klepe na dveře knihovny Matematického ústavu (MÚ) v levém křídle přízemí budovy rektorátu Slezské univerzity (SU) v Opavě. „Dále,“ zve ochotně nečekaného hosta Věra Matoušková.
Je to roční Klárka Hantáková, jedna z nejmladších uživatelek knihovny. Rozhlíží se na velký matematický svět. Není tu ale poprvé. Maminka, doc. RNDr. Jana Hantáková, Ph.D., ji zvedá, aby zblízka viděla i na horní regály. Klárka se nebojí.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 21.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Raketový přednáškový vstup Petra Blaschkeho

Zážitky z působivé přednášky v rámci Týdne Akademie věd ČR ještě nezestárly, a už je tu nová přednáška RNDr. Petra Blaschkeho, Ph.D., z Matematického ústavu. Tentokrát ji pořádá opavská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF), a to v seminární místnosti Fyzikálního ústavu Slezské univerzity v Opavě (univerzitní budova na Bezručově náměstí 13, druhé patro).
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 10.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Přednášel Petr Blaschke, jeho posluchači ani nedutali

Do rámce Týdne Akademie věd ČR, který se pořádá ve 22 místech celé země až do 12. listopadu, se nejen Slezská univerzita v Opavě vešla, ale několika zajímavými pořady jej opravdu ozvláštnila. A to se ještě netrpělivě čeká na páteční akce v gesci Fyzikálního ústavu na Bezručově náměstí 13!
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 08.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Jiřina Jahnová potkává dobrodružství na každém kroku

Po sedmi letech mateřské dovolené se RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D., vloni vrátila na mateřský Matematický ústav (MÚ). Rodačce z Lešné na Valašsku, absolventce gymnázia ve Valašském Meziříčí, imponovala vynikající středoškolská učitelka matematiky, která dokázala inspirovat studenty takovým způsobem, že si její předmět víc než oblíbili.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 07.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Týden Akademie věd zahájen, od polární záře k Eulerovu číslu

Ve studovně její knihovny začala v pondělí 6. listopadu odpoledne v Praze mimořádná událost – Týden Akademie věd České republiky – podpořená mediálním partnerem Českou televizí a generálním partnerem společností MGP.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 02.11.2023
 • Matematický ústav v Opavě

Leonhard Euler, nejslavnější matematik, o kterém jste neslyšeli

V rámci vědeckého festivalu Týden Akademie věd ČR proběhne v Brain Fitness na ulici Beethovenova 2 přednáška dr. P. Blaschkeho s názvem Leonhard Euler, nejslavnější matematik, o kterém jste nikdy neslyšeli, aneb úspěchy a přešlapy "mistra nás všech“. Začátek přednášky je naplánován na středu 8. listopadu 18 hodin.