Jsou to zvláštní lidé, ti matematikové. Ale ať žijí!

  • David Slosarczyk
  • 22.05.2024
Matematický ústav (MÚ) Slezské univerzity v Opavě si stále udržuje vysokou výkonnost nastolenou už za ředitelování prof. Jaroslava Smítala (1942-2022). Lze to opět konstatovat i po skončení dvoudenního výjezdního zasedání MÚ v hotelu Kamzík v Malé Morávce (16. - 18. května).
Jde o velkou a mimořádnou tradici v podobě provedení kontroly dosažených výsledků vědecké činnosti, vždyť takové výjezdní zasedání bylo už v pořadí osmatřicáté!

Kolokviální přednášku „Wavefronts in Belousov-Zhabotinsky reaction“ přednesl Karel Hasík, vedoucí oddělení funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic MÚ, přednášku o novinkách v oblasti umělé inteligence a omezeních jejího využití v matematice přednesl Jiří Jahn (Advanced Data Analysis and Simulation Lab, VŠB-TUO). O situaci v oblasti hodnocení a financování vědy a vysokých škol, zamýšlených změnách v oblasti zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání i o dalších záležitostech informoval ředitel prof. Miroslav Engliš. A samozřejmě všichni referovali o svých nových výsledcích. Od posledního zasedání pod Pradědem v květnu loňského roku.

Tak tedy nejaktuálněji. Pracovníci MÚ v průběhu roku 2024 až do dnešního dne publikovali v mezinárodních impaktovaných časopisech 15 prací. Pokud jde o období 2010-2024, MÚ získal za publikace 157 mil. Kč, v probíhajícím roce 2024 se jedná o 15,2 mil. Kč.

Hodnocení všech akademických a vědeckých pracovníků a všech doktorandů provedl ředitel M. Engliš. Na úseku technického zabezpečení vyslovil mimořádné uznání za vynikající zajištění chodu sekretariátu i veškerého souvisejícího zázemí Jiřině Böhmové, mezi doktorandy nejvýše ocenil Michaelu Záškolnou, v kategorii akademických a vědeckých pracovníků udělil mimořádné uznání za kvalitní publikační činnost Romanu Popovychovi. „Samozřejmě nejen výše uvedení se mohli těšit s mou spokojeností,“ uvedl prof. M. Engliš. Nebudu je všechny jmenovat, dobře to vědí, a tak jsem většinou mohl pronést hodnocení slovy jen tak dál,“ řekl M. Engliš.

Kolegiální přátelská atmosféra je pro výjezdní zasedání MÚ už dávno samozřejmá. „Naše pracoviště si už dříve vysloužilo uznání za nejakademičtější prostředí v rámci celé Slezské univerzity, na což jsme opravdu hrdí,“ uvedla J. Böhmová, nejzkušenější pracovnice MÚ.

„Jsou to opravdu zvláštní, drtivou většinou velmi originální lidé. A když pronesou něco opravdovou matematickou mluvou, obyčejný člověk musí být na velkém pozoru. Ačkoliv třeba nerozumí, pozná, že matematikové nepotřebují k domluvě mnohá slova. Tak ať žijí, stejně jako výpočty, důkazy a nová zjištění,“ uzavřel první zkušenost z výjezdního zasedání MÚ jeden z těch, kdo matematice sice fandí, ale jinak jí sám nijak nerozumí. A přesto pokaždé poslouchal pozorně. Neuškodilo mu to.(um)

foto: Mgr. Aleš Ryšavý