• Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 16.02.2021
 • Matematický ústav v Opavě

Pokyny pro odevzdávání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové, disertační)

 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 09.02.2021
 • Matematický ústav v Opavě

V Matematickém ústavu v Opavě zahájil habilitační řízení RNDr. Hynek Baran, Ph.D.

Dne 8. 2. 2021 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno habilitační řízení.
Uchazeč: RNDr. Hynek Baran, Ph.D.
Odborný asistent Matematického ústavu v Opavě.
Obor: Matematika – Geometrie a globální analýza.
Název habilitační práce: Integrability and Geometry.
Habilitační práce s příslušnými podklady je k nahlédnutí na sekretariátě Matematického ústavu v Opavě.
Další informace k habilitačnímu řízení
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 01.02.2021
 • Matematický ústav v Opavě

Studuj i ekonomii v Opavě!

Spuštěn nový web primárně určený pro zájemce o studium Matematických metod v ekonomii.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 25.01.2021
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 27.01.2021

Den otevřených dveří

Matematický ústav v Opavě otevře své pomyslné brány všem zájemcům o studium (nejen) matematiky, a to 27. ledna 2021 v 11:00.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 19.01.2021
 • Matematický ústav v Opavě

Zápis předmětů do LS ak. roku 2020/21 proběhne 15.-19. 2. 2021

Rozhodnutí ředitele č. 1/2021 - Zápis předmětů do letního semestru akademického roku 2020/2021 pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 11.01.2021
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 19.02.2021

V Matematickém ústavu v Opavě zahájil doktorské řízení Mgr. Vojtěch Pravec

Dne 11. 1. 2020 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno doktorské řízení.
Kandidát: Mgr. Vojtěch Pravec
Obor: Matematická analýza
Téma dizertace: On triangular maps of the square and nonautomous dynamical systems.
Další informace k doktorskému řízení

Termín konání dizertace: 19. 2. 2021 od 11:30 hod. (online prostřednictvím MS Teams)

Pro připojení můžete využít aplikaci MS Teams, kterou si můžete stáhnout zde. Pro připojení použijte svůj login a heslo do aplikace MS Teams (pokud jej máte).

  Pokud nemáte přihlašovací údaje do MS Teams, tak druhou možností je připojení prostřednictvím internetového prohlížeče např. Google Chrome (bez nutnosti instalace aplikace MS Teams). Pro připojení prosím použijte své celé jméno a příjmení.

Odkaz pro připojení k online obhajobě naleznete zde
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 11.01.2021
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 19.02.2021

V Matematickém ústavu v Opavě zahájil doktorské řízení Mgr. Jan Tesarčík

Dne 11. 1. 2020 bylo v Matematickém ústavu v Opavě zahájeno doktorské řízení.
Kandidát: Mgr. Jan Tesarčík
Obor: Matematická analýza
Téma dizertace: Distributional spectrum of dynamical systems.
Další informace k doktorskému řízení

Termín konání dizertace: 19. 2. 2021 od 10:00 hod. (online prostřednictvím MS Teams)

Pro připojení můžete využít aplikaci MS Teams, kterou si můžete stáhnout zde. Pro připojení použijte svůj login a heslo do aplikace MS Teams (pokud jej máte).

Pokud nemáte přihlašovací údaje do MS Teams, tak druhou možností je připojení prostřednictvím internetového prohlížeče např. Google Chrome (bez nutnosti instalace aplikace MS Teams). Pro připojení prosím použijte své celé jméno a příjmení.

Odkaz pro připojení k online obhajobě naleznete zde
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 25.12.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 11.01.2021

PF 2021

Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2021 Vám přejí zaměstnanci Matematického ústavu v Opavě.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 02.12.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Podmínky výuky od 7. prosince

Dle usnesení vlády od 7. prosince 2020 do (zatím) 12. prosince 2020:
 • je možná osobní přítomnost nejvýše 20 studentů prvních ročníků na výuce,
 • jsou možné individuální konzultace,
 • je možná osobní přítomnost nejvýše 10 studentů na zkoušce.

 • Pro prezenční výuku s možností současného online přenosu lze využít učebny R1, RZ a LVT2.

  Počítačové laboratoře LVT budou otevřeny pro individuální práci studentů na projektech vždy v úterý a čtvrtek od 9:00 do 17:00.
  • David Slosarczyk
  • hlavní
  • 30.11.2020
  • Matematický ústav v Opavě

  Sluneční čočkování

  Přednáška pro Noc vědců 2020 s podtitulem Člověk a robot