• Daniel Martínek
 • hlavní
 • 20.11.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Noc vědců se uskuteční i navzdory koronaviru. Bude online!

O vědě se říká, že je tajemná, nedostižná či komplikovaná. Ovšem ne v den, kdy se koná Noc vědců. Celorepubliková akce se stala tradičním dostaveníčkem vědeckých pracovníků, vysokoškolských pedagogů a odborníků, které se u nás pořádá pravidelně od roku 2005. Jednou za rok se tak pro veřejnost otevírají vědecká pracoviště, laboratoře, univerzitní prostory a další desítky budov, kam se běžný smrtelník nedostane, aby se potvrdilo, že věda dokáže být pro každého vzrušující a inspirující. Letos se Noc vědců s podtitulem Člověk a robot koná v pátek 27. listopadu a Slezská univerzita je znovu u toho. Z důvodu omezení šíření koronaviru a přijatých epidemiologických opatření se však uskuteční pouze online!
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 11.11.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Zemřel Jan Vavrečka

S velkým smutkem oznamujeme, že v úterý večer zemřel náš dlouholetý kolega, pan Jan Vavrečka. Snad každého z Matematického ústavu někdy někam jako řidič vezl, přičemž vždy bylo spolehnutí, že dotyčné doveze zdárně a bezpečně do cíle i zpět. Byl to akurátní, vždy korektní a spolehlivý člověk, navíc příjemný společník. Bude v ústavu velmi chybět! Věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 06.11.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě povede i nadále prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

„Matematika se absolventům hodí prakticky na jakémkoli pracovním místě, pro které je požadováno vysokoškolské vzdělání, a je nejlepší výbavou i pro jakékoli složité životní situace,“ říká o královské studijní disciplíně staronový ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.
 • David Slosarczyk
 • hlavní
 • 29.10.2020
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Staženo dne 08.11.2020

Slezská univerzita na festivalu Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky je největší tuzemský vědecký festival určený pro širokou veřejnost. Letošní jubilejní 20. ročník, který se uskuteční v termínu 2. - 8. listopadu 2020, s sebou přináší nové výzvy a bude rozhodně netradiční. Zastoupení na něm bude mít i Slezská univerzita. Přijměte na něj naše pozvání!
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 26.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě
 • Staženo dne 13.11.2020

Pokyny pro vyplňování zadání kvalifikačních prací

Studenti po přihlášení se v IS SU k nějakému tématu bakalářské, diplomové či disertační práce jsou povinni vytisknout prostřednictvím IS SU "rozpis se zadáním DP/BP" a odevzdat jej do 6. 11. 2020 na sekretariát MÚ. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je možné zaslat zadání ve formátu .pdf e-mailem na adresu jirina.bohmova@math.slu.cz.
 • Radim Šlezingr
 • hlavní
 • 26.10.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Rozhovor s hasičem a pedagogem Matematického ústavu Martinem Fajkou

Profesionální hasič kpt. Ing. Martin Fajka může být právem hrdý na své zaměstnání, které je pro mnohé spíše posláním. Zároveň vyučuje na Matematickém ústavu naší alma mater, kde studenty seznamuje s poznatky ze své více než devatenáctileté praxe u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Možná jde na první pohled o dva diametrálně odlišné světy, ale i matematika je velmi důležitá pro řešení katastrof a krizových situací.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 23.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Informace k podávání žádostí o ubytovací a sociální stipendia

Studenti mohou podávat žádosti o přiznání ubytovacího a sociálního stipendia na akademický rok 2020/2021.
 • Roman Petrla
 • hlavní
 • 09.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Protiepidemická opatření na Matematickém ústavu v Opavě

Rozhodnutí ředitele č. 5/2020 – Protiepidemická opatření na Matematickém ústavu v Opavě
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 09.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

Aktuální informace k provozu Matematického ústavu

Výuka probíhá on-line.
Knihovna MÚ bude otevřena po předchozí e-mailové domluvě (Vera.Matouskova@math.slu.cz).
Na Referát pro studijní záležitosti MÚ se můžete dostavit pouze po předchozí e-mailové domluvě. Studenti mohou také své dotazy zasílat elektronicky na adresu Jana.Sindlerova@math.slu.cz nebo na studium@math.slu.cz. Žádosti ve věci studia je možné zasílat přes IS SU nebo poštou.
Laboratoře výpočetní techniky jsou otevřeny po předchozí e-mailové domluvě: Roman.Petrla@math.slu.cz.
Sekretariát MÚ bude otevřen po předchozí domluvě (Jirina.Bohmova@math.slu.cz).
Děkujeme za pochopení.
 • Aleš Ryšavý
 • hlavní
 • 06.10.2020
 • Matematický ústav v Opavě

MS Teams - návody k používání

Jednou z aplikací, kterou je možné využívat při online výuce je aplikace pro týmovou spolupráci MS Teams.