Planetka Černohorský je sice malá částečka, zato nikdy nebude neviditelnou

  • David Slosarczyk
  • 21.05.2024
Příjemné dopolední úterní chvíle prožili účastníci odhalení modelu planetky Černohorský na Bezručově náměstí v Opavě, prakticky před pracovnou prvního rektora Slezské univerzity v Opavě prof. RNDr. Martina Černohorského, CSc., vysokoškolského učitele fyziky (1923-2024).
Planetka Černohorský je ode dneška součástí planetární stezky Opavskem a připomíná též zrod Slezské univerzity, první vysoké školy v naší zemi po roce 1989. Vždyť zákon České národní rady o zřízení pěti nových univerzit jmenuje Slezskou univerzitu (SU) na prvním místě (zákon č. 314/1991 Sb.).

A její první rektor Martin Černohorský, spoluiniciátor vzniku České konference rektorů, posléze její kancléř, je už nyní legendární osobností polistopadového českého vysokého školství!. Ocenil to také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Ing. Jaroslav Kania, někdejší dlouholetý kvestor SU v Opavě, jehož si za blízkého spolupracovníka na jaře 1992 vybral právě rektor Černohorský.

Ale úplně nejprve David Slosarczyk, pracovník Matematického ústavu Slezské univerzity, představil a poděkoval autorům modelu, obětavým spolupracovníkům z akciové společnosti Ferram a Střední školy technické v Opavě, kteří dokázali skloubit blízké propojení nového modelu s významným sochařským dílem Jaroslavy Lukešové-Kýnové (1920-2007), a především Moravskoslezskému kraji, díky jehož dotaci mohlo být samotné rozšíření planetární stezky zrealizováno.

Za významnou událost opavského školství a kultury označil odhalení modelu planetky Černohorský primátor města Ing. Tomáš Navrátil. „V průběhu letošního roku jsme chtěli prof. Martina Černohorského vyznamenat při 800. výročí města, leč osud nám to neumožnil,“ konstatoval primátor Navrátil a potvrdil, že Bezručovo náměstí v blízkosti básníkovy busty bude prostřednictvím modelu planetky Černohorský zase nyní o něco krásnější.

Za přípravný výbor pro vznik Slezské univerzity pozdravil přítomné účastníky slavnosti Ing. Jindřich Hruška. Krátce připomněl historické události, které vedly ke vzniku SU, ale i Ostravské univerzity a sídelního města Moravskoslezského kraje. „Mezi členy přípravného výboru pro vznik naší univerzity byl i přítomný prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSC., nyní ředitel Fyzikálního ústavu SU,“ poznamenal J. Hruška. „Ale co je nejdůležitější, SU existuje a prosperuje. Stálo to za to,“ uzavřel poslední řečník slavnostních okamžiků na Bezručově náměstí v Opavě.(um)