K významnému jubileu matematika Miroslava Engliše

  • David Slosarczyk
  • 28.05.2024
Na konci letošního května si celá česká matematická komunita připomene 60. narozeniny prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc., vědeckého pracovníka Matematického ústavu Akademie věd ČR a ředitele Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě (SU).

Existuje-li opavský Matematický ústav právě čtvrt století, má pokaždé velké štěstí na ty, kdo se vepsali do jeho historie. Na počátku prosince 1998 prosadil jeho vznik v pořadí druhý rektor SU, levočský rodák prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., nyní hlava Lepage Research Institutu v Prešově na východě Slovenska. Za jeho rektorské funkce v Opavě (1998-2001) povýšil Matematický ústav z řadového pracoviště Filozoficko-přírodovědecké fakulty na třetí univerzitní součást vedenou prvním ředitelem prof. RNDr. Jaroslavem Smítalem, DrSc. Jmenovaný si už dříve vysloužil mezinárodní vědecké renomé a zůstal za celé opavské působení (1992-2022) vysokou přirozenou autoritou a přední osobností akademické obce Slezské univerzity, kterou reprezentoval též členstvím v Učené společnosti ČR.

Opavský Matematický ústav se za tu dobu dokázal výrazně připomenout celému českému vysokému školství např. udělením čestné hodnosti doctor honoris causa SU prof. RNDr. Jaroslavu Kurzweilovi, DrSc., z Matematického ústavu Akademie věd ČR a prof. Dr. hab. Andrzeji Trautmanovi z Varšavské univerzity (oba 2001), prof. RNDr. Petru Hájkovi, DrSc. (2008) a ukrajinskému matematikovi prof. Alexandru N. Sharkovskému (2014). A sám prof. J. Smítal byl zaslouženě v roce 2017 vyznamenán čestným doktorátem na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici!

Stejně tak je potřebné uvést, že se už v roce 2000 stal prvním profesorem na SU matematik, a to doktor věd Štefan Schwabik (1941-2009) z Matematického ústavu AV ČR v oboru Matematická analýza. Jeho pražští kolegové z téhož oboru Miroslav Engliš a Vladimír Müller ho následovali později a stali se na SU profesory v roce 2006.

Od té doby byl vlastně prof. Miroslav Engliš, rodem spřízněn se Slezskem (Vávrovice, nyní městská část Opavy), nejbližším spolupracovníkem prof. Jaroslava Smítala, a tak bylo zcela logické, že se v roce 2022 stal jeho následovníkem na postu ředitele Matematického ústavu v Opavě.

Na loňské utěšené slavnosti pojmenování auly Slezské univerzity Aulou prof. Martina Černohorského (1923-2024), prvního rektora SU, se krátce před stoletým prof. M. Černohorským zmínil o své budoucí šedesátce. Jak čas zase rychle uplynul!

Vysoký kredit prof. Miroslava Engliše (v minulosti též prorektora SU pro vědu a zahraniční styky) nikdo nemůže zpochybnit. Jeho řízení Matematického ústavu se vyznačuje akademickou svobodou pro všechny podřízené a kolegiálním přístupem bez ohledu na jejich akademickou hodnost. Prof. Engliš se tedy může těšit skutečné přirozené autoritě. V loňském roce bylo jeho působení zvláště na MÚ i pro tyto kvality oceněno Slezskou univerzitou udělením Medaile docta et culta.

Zcela oprávněně, vždyť byl už opakovaně laureátem ocenění Učené společnosti ČR (pro mladé vědecké pracovníky v roce 1997 a pro vědecké pracovníky o deset let později). Je autorem stovky prací v oblasti funkcionální analýzy a geometrie, teorie operátorů a jejich aplikací v matematické fyzice a v roce 2009 byl zvolen řádným členem Učené společnosti ČR. Je člověkem a vědcem v pravém slova smyslu, tedy par excellence. Pane profesore, děkujeme Vám.(um)