Úžasná Generative artificial intelligence

  • David Slosarczyk
  • 11.06.2024
Na tři desítky posluchačů přijaly pozvání k pátečnímu celodennímu workshopu (7. června) v Aule Martina Černohorského v budově rektorátu Slezské univerzity v Opavě Na Rybníčku, aby se nechaly okouzlit generativní umělou inteligencí (GenAl) prostřednictvím výkladu manželů Čermákových.
Absolventi kybernetiky na Elektrotechnické fakultě Českého vysokého učení technického v Praze a přední osobnosti našeho technologického světa Senta a Miloš Čermákovi uspořádali už k dnešku více než stovku podobných workshopů, jichž se zúčastnilo téměř 10 tisíc posluchačů, aby se obeznámili s největšími jazykovými modely a mohli se inspirovat jejich úžasnou kreativitou.

Miloš Čermák, známý český novinář, někdejší šéfkomentátor Lidových novin, později redaktor časopisu Reflex, člen katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a laureát ankety Křišťálová lupa v kategorii osobnost roku (Cena českého internetu, 2010), provedl úvodní teoretickou exkurzi, jeho paní, výkonná ředitelka neziskové organizace Czechitas, která otevírá ženám svět informační technologie, se orientovala na praktické použití GenAl v podobě příkladů referenčních dopisů, hodnocení pracovníků, mentoringu a kaučinku. Provedla posluchače myšlenkovou mapou, SWOT analýzou, tedy metodou identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s určitým projektem či typem podnikání. Postihla též nepřeberné možnosti sumarizace textů.

Výklad obou přednášejících byl prokládán otázkami z auditoria (příkladně „Co vás napadne, když se vysloví pojem umělé inteligence“) a objasňoval některé otázky vysvětlením respondenta desetiletého chlapce a jedenáctileté dívky. Ale bezprostředně poté uvedl Miloš Čermák tento příměr na správnou míru. „Myslím ale, že budeme opravdu uvažovat s respondenty věkově právě opačnými, což znamená s desetiletou dívkou a jedenáctiletým chlapcem,“ řekl s úsměvem a s ohledem na jeho dosažené životní zkušenosti.

Čtyřhodinový workshop měl každou novou minutou rychlý spád. Po odpovědích na dotazy se hosté brzy loučili. Jaký měl dojem ze setkání účastníků ze Slezské univerzity v Opavě přímo Miloš Čermák? Nadchl v závěru dokonce veršem „když vás moc život nebaví, přijeďte do Opavy“ a mnozí z posluchačů užasli, že dopoledne tak rychle uplynulo.

O velmi užitečný workshop se zasloužil Matematický ústav (MÚ), konkrétně vedoucí sekretariátu MÚ Jiřina Böhmová. Je potřeba zdůraznit, že setkání s manžely Čermákovými stálo za to. Díky za ně.(um)
foto: Mgr. Aleš Ryšavý