Velký slovenský přítel opavských kolegů z Matematického ústavu

  • David Slosarczyk
  • 13.05.2024
Žák prof. Jaroslava Smítala (1942-2022), profesor na katedře matematiky Fakulty přírodních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, člen vědecké rady Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. Člověk, který opavskému univerzitnímu matematickému pracovišti hodně dal.
Absolvent Univerzity Komenského (RNDr., 1978), kde se na Matematicko-fyzikální fakultě později stal kandidátem věd a docentem (1989). A v průběhu prvního desetiletí třetího milénia získal hodnost doktora věd na půdě Akademie věd ČR, aby ji později potvrdil i na své alma mater.

Na Matematickém ústavu v Opavě absolvoval habilitaci v oboru Matematická analýza (2006) a o dva roky se tu v citovaném oboru stal profesorem. Prof. RNDr.  Ľubomír Snoha, DSc., DrSc., je dnes opravdu blízkým spolupracovníkem opavských matematiků. Vždyť na Slezské univerzitě, kde působí ve Vědecké radě Matematického ústavu už od roku 2008, nikdy neodmítl pomoci, když to bylo potřeba.

Česko-slovenská spolupráce mezi matematiky ve směru Opava – Banská Bystrice a naopak se rozvíjí už dlouhou řádku let. Její základ postavily právě osobní vztahy profesora Smítala s jeho studentem Snohou na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde prof. Smítal roky působil až do začátku devadesátých let minulého století, tedy než přešel na novou Slezskou univerzitu. Další Snohovi kolegové se mnohem později pak vydali do Opavy, aby si zajistili kvalifikační růst – habilitaci tu získal nejprve Roman Hric (2005) a zatím nejposledněji Matúš Dirbák (2022). A abychom nezapomněli na reciprocitu – prof. RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D., DSc., vedoucí oddělení geometrie a matematické fyziky Matematického ústavu v Opavě, je na Fakultě přírodních věd Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici členem redakční rady.

Ale vraťme se k profesoru Snohovi. Jeho vědeckým zájmem jsou dynamické systémy, ergodická teorie a všeobecná topologie. Ve vybraných publikacích se ke jménu  Ľ. Snohy druží jména největších světových odborníků. V. Jiménez López, S. Kolyada, M. Misiurewicz, S. Trofimchuk, F. Balibrea, T. Downarowicz, ale také k nim patří jeho slovenští kolegové P. Maličký, V. Špitalský a R. Hric a M. Dirbák. Ve Snohově vědeckém CV patří zatím poslední řádek práci „M. Dirbák,  Ľ. Snoha, V. Špitalský Minimal direct products. Trans. American Mathematical Society 375 (2022), no. 9, 6453-6506“. Když si uvědomíme, že Americká matematická společnost (AMS) byla založena už v roce 1888, není pochyb o vysoce prestižním sdružení a jeho periodiku.

Když jsme si při přípravě tiskoviny k 25. výročí Matematického ústavu v Opavě stanovili cíl, aby se k užší redakční radě přiřadili i autoři renomovaní, pak jsme usilovali též o zahraniční účast. A předně k nim patřil právě profesor Snoha. Neodmítl! A tak mu k poděkování připojujeme pár řádků. Jistě si je zaslouží.(um)