Matematické pátky jsou významnou aktivivitou Matematického ústavu

  • David Slosarczyk
  • 23.01.2024
I třetí lednový pátek se Matematický ústav v Opavě prezentoval tradičním odborným setkáním. Vždyť si středoškolští studenti - matematikové a fyzikové - zvykli, že na Slezskou univerzitu přicházejí k novému poznání pravidelně. Ano, Matematicko-fyzikální pátky nabízejí témata, která přitahují.
Po úvodním slově doc. RNDr. Jany Kopfové, Ph.D., iniciátorky těchto schůzek, jež se počítají na devět desítek (od akademického roku 2008-2009), se první přednášky ujal tradiční host „Pátků“, doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D., z Fyzikálního ústavu. Jestli jsem dobře počítal, bylo to jeho už 15. vystoupení na půdě realizované vždy v posledním dnu pracovního týdne. Nezapomněl tedy na svá úspěšná minulá kariérní léta, kdy byl oceněn Cenou rektora Slezské univerzity v Opavě (2009). V březnu 2010 se při vizitce v Novinách Slezské univerzity tehdy přiznal, že zážitků mu astrofyzika připravila mnoho. Byla to třeba konference v nepálské metropoli Káthmándú, po jejímž ukončení absolvoval túru až do základního tábora pod Mount Everest. Vyznavač vysokohorské turistiky se mohl tehdy těšit na výškový rekord 5550 metrů!

Petr Slaný je nyní zástupcem ředitele pro studium a organizaci Fyzikálního ústavu Slezské univerzity a při výkladu „Relativita času“ nemohl nevzpomenout Newtona ani Einsteina v jeho „zázračném“ roce 1905, který je mnohými považován za „největší událost moderní filozofie“ (A. Einstein byl v letech 1911-1912 řádným profesorem na německé univerzitě v Praze). Interpret tedy ukázal v teorii relativity událost jako světobod, tedy bod časoprostoru.

Ani další přednášející RNDr. Jaroslav Švrček, CSc., z katedry algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nebyl těm, kdo Matematicko-fyzikální pátky v Opavě sledují, nikterak neznámým. Jeho výklad „O konvexních pětiúhelnících“ byl vysoce srozumitelným a poutavým od začátku až do konce. Na některých příkladech matematické olympiády předvedl kouzlo pentagonů, rovinných mnohoúhelníků s pěti vrcholy a pěti stranami. Proto je přednášející velmi žádaným a na některých příštích „Pátcích“ nebude ani v budoucnu prostřednictvím aktivního vystoupení určitě chybět.

O závěr několikahodinového menu se postaral student Mendelova gymnázia v Opavě Patrik Štencel, když představil téma „Co vlastně je vektorová grafika“. Patrik Štencel je jeden z nejnadanějších opavských gymnazistů. Vloni v květnu absolvoval celostátní finále italské matematické olympiády na Jaderském pobřeží v Itálii (Cesenatico) a v náročné konkurenci získal stříbrnou medaili.

Matematicko-fyzikální pátek na Matematickém ústavu v Opavě jsem měl možnost vidět a slyšet vůbec poprvé. Je víc než jisté, že nebude mým prvním. Velké poděkování patří obětavé organizátorce doc. RNDr. Janě Kopfové, Ph.D. (um)