Vzpomínka na matematičku ryzího srdce Kristínu Smítalovou

  • David Slosarczyk
  • 02.07.2024
Ani letošní jubilejní 25. rok Matematického ústavu (MÚ) v Opavě nebude bez velmi smutné události. Na sekretariát MÚ Slezské univerzity se v první červencový den dostala zpráva z Bratislavy o tom, že 30. června ve slovenské metropoli opustila své blízké doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc.
Nejen ty nejbližší rodinné příslušníky, ale také pracovníky MÚ, kteří ji dodnes vzpomínají jako spolehlivou a obětavou kolegyni. Vždyť na univerzitním pracovišti matematiků v Opavě prožila více než dvě desítky tvůrčích let (působení tu ukončila se závěrem roku 2014), většinou na odpovědném postu zástupkyně ředitele MÚ pro studijní záležitosti.

Spolu s životním partnerem prof. Jaroslavem Smítalem přišli na počátku devadesátých let minulého století budovat zcela nové pracoviště podle svých vskutku náročných kritérií. „Jejich“ ústav je v mnohém dnes náročný stejně jako v době, kdy vznikal. Manželé Smítalovi jsou nyní opravdovou legendou…

Kristína Smítalová matematiku milovala a lásku k ní vštípila i řadě studentů. Vedle toho ctila akademickou půdu a oceňovala přístup těch, kteří usilovali o posilování mladé akademické obce. I když pochopitelně žila mezi matematiky, pokaždé ocenila i ty, kdo působili na jiných pozicích. Proto se také MÚ, třetí součást Slezské univerzity v Opavě (po Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě a Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné), často objevovala třeba v mediální sféře, nejvíce na stránkách Novin Slezské univerzity.

MÚ vždy projevoval touhu po výrazných výsledcích především vědecké práce. Ostatně první doktoři přírodních věd (RNDr.), později doktoři (Ph.D.), docenti a profesoři byli vždy na Slezské univerzitě první a v české matematické komunitě se brzy uznávalo, že Opava je svébytným matematickým centrem. To byla určitě zásluha manželů Smítalových!

Vedle mnoha jiných osobních vzpomínek bych chtěl vyzdvihnout tu, s níž se pevně na MÚ spojuje právě doc. Kristína Smítalová. Když si MÚ připomínal v čase desátého výročí existence, přišla zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti se vší skromností s ideou nadčasového, byť nedoceněného sloganu „studujte matematiku – jazyk přírody“. Myslím, že jím vystihla to vůbec nejpodstatnější. Že totiž matematika je jazykem, jímž se domluví všichni, kdo chtějí přemýšlet o studiu, o vědě i o životě.

A tak Kristíně Smítalové vděčíme na MÚ za mnohé. Proto se skláníme nad jejím odkazem a tichou vzpomínkou ctíme její tvůrčí život nejen při jejím smutečním obřadu, ale už napořád. Děkujeme!
(um)