První dáma české vědy v Opavě zprovoznila sluneční hodiny

  • David Slosarczyk
  • 21.06.2024
Byl to opravdu významný den! Vždyť Slezskou univerzitu v Opavě (SU) ve středu 19. června navštívili přední představitelé Akademie věd ČR, na prvním místě prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., dr. h. c., úřadující předsedkyně AV ČR.
Na pozvání rektora SU doc. Mgr. Tomáše Gongola, Ph.D., tedy proběhlo důležité pracovní setkání, které může v budoucnu výrazně ovlivnit kontakty mladé regionální vysoké školy s vrcholnou celostátní institucí pro vědu a výzkum.

Po vstupním dopoledním jednání s vedením SU hosté navštívili zařízení Matematického ústavu (MÚ) Brain Fitness na Beethovenově ulici, kde proběhlo oficiální zprovoznění slunečních hodin, které se staly novou atrakcí městských parků. Za určující autorské pomoci pracovníků Střední technické školy na Kolofíkově nábřeží a za podílu opavských Technických služeb instalovaly novou monumentální pýchu Brain Fitness, navíc ozdobenou jejím odhalením, jehož se ujala předsedkyně AV ČR spolu s rektorem Slezské univerzity.

V komorních prostorách mozkové posilovny, kde se odbývají také „ordinační“ hodiny matematické a fyzikální pohotovosti a mnoho veřejných přednášek obou univerzitních ústavů SU (např. rovněž v rámci listopadového Týdne AV ČR), se hosté seznámili se zaměřením tohoto zařízení, nejvíce využívaného místními středoškolskými studenty. Po provedeném výkladu Davida Slosarczyka se prof. Eva Zažímalová vyslovila na adresu tohoto zařízení MÚ pochvalně. „Je to užitečný nápad a přeji vám, aby si široká veřejnost města, samozřejmě zvláště mladí lidé, tuto nevšední možnost využívali opravdu hojnou měrou,“ uvedla předsedkyně AV ČR.

Těžištěm celodenní návštěvy představitelů AV ČR na Slezské univerzitě bylo odpolední setkání s předními pracovníky SU působícími v oblasti vědy, a to nejen na rektorátu, ale především na všech třech fakultách. „Přijíždíme s nabídkou navázání kontaktů a spolupráce s 52 ústavy Akademie věd,“ uvedla předsedkyně AV ČR. „Strategie AV 21 zrozená v polovině minulého desetiletí pro naše století se nově transformuje,“ konstatovala prof. Zažímalová a její slova potvrdil i prof. RNDr. Jan Vondráček, Ph.D., člen Akademické rady AV ČR pro řešení koncepčních otázek vědecké přípravy a spolupráce AV ČR s vysokými školami, a to včetně doktorských studijních programů a spolupráce s resortními pracovišti. „AV myslí na doktorské studenty (Ph.D.) programem, který pamatuje na potřebné finanční prostředky v objemu půl miliardy korun ročně,“ řekl prof. Vondráček.

„Základem úspěšného partnerství jsou osobní kontakty zcela konkrétních kolegů,“ poznamenal Mgr. Michal Bursa, Ph.D., ředitel Astronomického ústavu ČR, s nímž úzce spolupracuje Fyzikální ústav SU. „To je jistě správná cesta, protože naše země potřebuje nad jiné právě kvalitní vědu,“ zdůraznil prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., ředitel MÚ, současně pracovník Matematického ústavu AV ČR a člen Vědecké rady AV ČR, v souvislosti s aktuální celostátní reformou doktorského studia. „Moravskoslezský kraj má potenciál a k tomu také možnosti přesahu na severní polské sousedy,“ upozornil v diskusi PhDr. Pavel Baran, CSc., předseda Vědecké rady AV ČR, a akcentoval příležitosti přeshraniční spolupráce našich vysokých škol.

Za diskusi poděkoval všem účastníkům rektor doc. T. Gongol. „Je na nás, abychom si všechny poznatky analyzovali, nejprve prostřednictvím resortní skupiny oddělení vědy a zahraničních styků,“ řekl a prohlásil, že podepsané memorandum o spolupráci AV ČR se SU z covidové doby má nyní po opavském setkání s představiteli AV ČR aktuálnější akcent.

Po setkání na rektorátu si hosté z AV ČR prohlédli další prostory, jimiž SU disponuje. Jejich návštěva tedy pokračovala v budově na Hauerově ulici, kde se setkali s profesory Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Vladimírem Birgusem a Jindřichem Štreitem, a na Bezručově náměstí 13, kde obdivovali nové vybavení Fyzikálního ústavu SU, které umožňuje díky Unisféře téměř každodenní veřejné a vysoce atraktivní aktivity.(um)
foto (13×): Cyril Hrodek