2. kolo přijímacího řízení – podmínky pro přijetí ke studiu

  • Aleš Ryšavý
  • 30.06.2020
Termín pro podání přihlášek do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Matematika je do 31. 8. 2020. Termín pro podání přihlášky do doktorského studijního programu Matematika je do 14. 8. 2020.