Phone contact

01

+420 596 398 211

Room

01

A-A403

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

Email: paleckova@opf.slu.cz

Iveta Palečková (1985) absolvovala navazující bakalárský (2007) i navazující magisterský obor Bankovnictví (2009), doktorský obor Podniková ekonomika a management (2013) a habilitovala se v oboru Finance (2019). Vyučuje předměty zaměřené na finance, bankovnictví, finanční řízení a finanční ekonometrie na všech stupních studia.

Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné působí od roku 2009 na katedře financí a účetnictví. Od roku 2020 je v pozici proděkanky pro vědu a výzkum Obchodně podnikatelské fakulty. Nyní zastává roli garantky bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví.

Výzkumnou činnost směřuje převážně do oblasti bankovnictví, finanční stability a finančního managementu.

Publikační činnost


Department

01

Department of Finance and Accounting

Associate Professor

School of Business Administration

Department of Finance and Accounting